Alla kor hör hemma i ett kretslopp ute i naturen där de betar, gödslar och gör nytta för andra djur och växter - vilket ger en större biologisk mångfald och artrikedom. Anna på Södersjögården

Direktförsäljning av nötkött

Vi säljer genom ett så kallat återtag från slakteriet. Återtag innebär att vi levererar till slakteriet, Almunge kött, och får tillbaka köttet i lådor, styckat och klart från slakteriet. I samband med slakt och återtag har du möjlighet att lägga in en beställning, du kan även tinga kött inför nästa slakt.

Ekologisk & Kravgodkänd

Södersjögården drivs helt ekologiskt och uppfyller KRAVs regler. KRAVmärkningen visar att vi strävar efter att hålla våra djur så naturligt som möjligt. Vi tar ansvar för den biologiska mångfalden i naturen och uppfyller bland annat särskilda krav på djuromsorg.

Korna på Gården

Besättningen består idag av ett trettiotal kor samt kalvar, kvigor och tvååriga tjurar. Korna ska kunna kalva fritt i hagen och djuren ska ha bra ben och klövar. På Södersjögården går alla djuren ute under hela betesperioden. Korna har även möjlighet att gå ute i hagarna året om, med tillgång till ladugården vintertid.