Vi vill arbeta med, inte mot naturen. Arne på Södersjögården

Det här är Södersjögården

Södersjögården är en sammanslagning av tre små gårdar: Holmen, Gränby och Kvarnberg. På åkermarken odlas bland annat dinkelvete, vete, havre, korn och råg som levereras till Saltå Kvarn. Vi har även utsädesodling med rödklöverfrö och timotej.

Korna på Södersjögården är korsningar mellan raserna Simmental, Herreford och Aberdeen angus. Besättningen består idag av ett trettiotal kor samt kalvar, kvigor och tvååriga tjurar. Djuren är avlade på att vara lugna, trevliga och på att ha en god hälsa genom hela livet. Korna ska också kunna kalva fritt i hagen och djuren ska ha bra ben och klövar. På Södersjögården går alla djuren ute under hela betesperioden. Korna har även möjlighet att gå ute i hagarna året om, med tillgång till ladugården vintertid.

Gårdens historia

Gården Holmen har gått i vår släkt sedan 1700-talet. Ett boningshus, ett stall och flera bodar har anor från den tiden. Gården har expanderat ganska mycket under de senaste fyrtio åren. För femtio år sedan fanns det en mjölkladugård där traktorverkstaden står idag. Då fanns där sex kor och två arbetshästar. På femtiotalet köptes den första traktorn till gården. Idag är den äldsta traktorn en BM Volvo från 1963. Den är en gammal trotjänare som fortfarande används flitigt med både hövändare och snöplog.

Sedan 1988 har verksamheten drivits helt ekologiskt och är KRAVgodkänd. 1993 köptes granngården Kvarnberg och 2006 köptes ytterligare än granngård, Gränby, som idag är under renovering och huserar våra ungtjurar sommartid. Södersjögården brukar idag en areal på ca 75 hektar åker, ca 35 hektar bete och ca 130 hektar skog.

Solceller

Gården har solceller på ladugård och garagetak som är delfinansierad av EU via landsbygdsprogrammet.