KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs http://www.krav.se/om-krav

Södersjögården drivs helt ekologiskt och uppfyller KRAVss regler. KRAVs märkningen visar att vi strävar efter att hålla våra djur så naturligt som möjligt. Vi tar ansvar för den biologiska mångfalden i naturen och uppfyller bland annat särskilda krav på djuromsorg. Den naturliga tillvaron, fodret och lugnet på gården ger köttets goda kvalitet och smak!

Alla kor hör hemma i ett kretslopp ute i naturen där de betar, gödslar och gör nytta för andra djur och växter - vilket ger en större biologisk mångfald och artrikedom. Därför håller vi på Södersjögården alla våra djur utomhus så stor del av året som möjligt och fodret baseras på gräs, hö och ensilage (mjölksyrat, konserverat gräs). På det viset får korna växa i sin egen takt och de får äta det foder som deras magar är gjorda för att bryta ned och som de mår bäst av. Gräs, hö och ensilage är också ur miljösynpunkt det bästa fodret vi kan ge våra djur - eftersom de tar till vara på föda som vi själva inte kan äta.

Val av slakteri - för djuren och miljöns bästa

Långa slakttransporter är både oetiskt och ger en sämre smak på köttet. Vi på Södersjögården satsar på att ge våra djur en så naturlig och bra levnadsmiljö som möjligt hela livet. Vi väljer därför att leverera till små slakterier i närområdet till exempel Almunge kött, slakteriet i byn, som idag står för slakt och styckning av våra Köttlådor. Vi har som mål att på sikt kunna driva ett eget litet slakteri på gården.